Digitálna tlač

Rýchla a lacná nízkonákladová digitálna tlač

Digitálna tlač je ideálnou voľbou na tlač na požiadanie už od 1 kusu. Digitálne tlačiarne umožňujú tlačiť priamo z počítača a nie je potrebné pripravovať žiadne tlačové formy. Ak máte pripravené tlačové údaje, buď od nás, alebo si prinesiete vlastné údaje vo formáte PDF, môžete si v priebehu niekoľkých minút urobiť výtlačky pomocou digitálnej tlačiarne. Náklady na takéto výtlačky sú nižšie ako pri ofsetovej technológii až do približne 500 výtlačkov na jeden tlačový hárok.

Na digitálnu tlač používame tlačiarne, ktoré sa líšia technológiou, veľkosťou a typom tlačeného materiálu. Digitálna tlač sa vykonáva na digitálnych zariadeniach renomovaných značiek Xerox, Xerox ColorQube, Konica Minolta a digitálnom dierovacom stroji Riso. Veľkoformátové výtlačky (exteriér/interiér) sa realizujú na tlačiarni Roland a šesťfarebnej tlačiarni HP.

Digitálnu tlač tak môžeme využiť nielen na vizitky, firemné tlačoviny, akcie, plagáty a letáky, pozvánky a oznámenia, etikety, ale aj na billboardy a veľkoformátovú tlač, samolepky a polepy áut.

Výhody digitálnej tlače:

  • rýchla realizácia
  • tlač od 1 kusu
  • nízka cena pri malom náklade
  • možnosť personalizácie
  • široký sortiment potlačených materiálov

Aký výtlačok, aký originál – personifikácia

Digitálna tlač je jediná metóda, ktorá umožňuje tlačiť každý hárok s iným obsahom pri rovnakých nákladoch na tlač. Digitálne tlačiarne preto môžu tlačiť viacstranové dokumenty alebo personalizované údaje. Personifikácia sa dá použiť na tlač rôznych variabilných údajov, ako sú číslovanie, adresné riadky, číselné kódy. Ako zdroj môžeme použiť údaje usporiadané do tabuľky (.XLS) alebo databázy (.CSV). V prípade číselných radov stačí zadať požadované počiatočné a koncové číslo.

Príklady personalizovaných výtlačkov

  • číselné štítky
  • štítky s adresou
  • diplomy s menami
  • číslované vstupenky
  • akcie na meno