3D plastické písmená

Reklama, ktorá je ľahko viditeľná

Uvažujete o umiestnení veľkoplošnej reklamy na svojich prevádzkových priestoroch, na štíte domu, vo forme reklamnej plochy, banneru, prípadne veľkoplošnej reklamy a billboardu? Môžeme vám pomôcť a zhotoviť veľkoplošnú tlač! Veľkoplošná reklama je v mnohých prípadoch nenahraditeľná a dokáže nahradiť iné formy, ako napríklad inzerciu v novinách a na internete… Správne umiestnená, vhodne veľká a kvalitne vyhotovená reklamná plocha je dlhodobo účinná.