Akcie / Certifikaty

Tlač akcií a certifikátov s bezpečnostnými funkciami

Tlačiareň REPRESS Hodonín vytlačí vaše akcie a certifikáty podľa platných pravidiel a právnych noriem.

Máme dlhoročné skúsenosti a vaše dôležité dokumenty vybavíme širokou škálou ochranných a zároveň nekopírovateľných prvkov, ktoré si môžete vybrať – napr. špeciálny papier – vlákna svietiace pod UV lampou, vodoznak v papieri, ručný papier, oceňovací papier, ochranné potlače – giloš, mikroprvky, mikrotexty, slepotlač, tlač metalickými a metalickými farbami, holografické fólie, reliéfna plastická 3D tlač, IRIS tlač, hologram, chybové prvky, ochranné číslovanie – kníhtlač.

Samotná tlač prebieha na špeciálnom technologickom zariadení, ktoré je pod stálym bezpečnostným dohľadom, čím sa zaručuje ochrana pred falšovaním a zneužitím tretími osobami.

Tlačíme už od 1 ks