Vizitky

Vizitka, ktorá je dobrou vizitkou

Tlač vizitiek a iných firemných tlačovín patrí medzi naše hlavné produkty, ktorým sa profesionálne venujeme už takmer dvadsať rokov. V spoločnosti REPRESS disponujeme rôznymi technológiami na výrobu vizitiek a tlačovín, od klasických metód ofsetu, letterpressu, reliéfnej tlače, horúcej razby až po modernú plnofarebnú digitálnu technológiu s možnosťou reliéfnej tlače – 3D. Všetky nami vytvorené tlačoviny elektronicky archivujeme, takže máte istotu, že vaša vizitka, dodací list, potvrdenka, objednávkový formulár, tabuľka, výdajka, faktúra, priečinok alebo aj šablóna na tlač obálok je ľahko dostupná na ďalšie použitie alebo prípadnú výmenu.

Vizitky od nás v mnohých variantoch

Vizitka je dôležitá a originálna spoločenská tlačovina, najmä pri prvom kontakte medzi obchodnými partnermi. Preto venujeme osobitnú pozornosť dizajnu menovky a tlači vizitiek. Graficky vizitku citlivo prispôsobíme vašej predstave a navrhneme vám rozvrhnutie vizitky, dizajn a gramáž papiera, vhodný spôsob tlače vizitiek a tiež vhodný materiál tak, aby si vizitka zachovala svoju osobitosť a zapôsobila na vášho partnera. Štandardný rozmer vizitiek je 50 × 90 mm alebo tzv. euroformát 55 × 85 mm. Obvyklým materiálom na tlač vizitiek je lesklý alebo matný natieraný papier s gramážou 300 g/m2, ale ponúkame aj mnoho iných druhov papiera so špeciálnou štruktúrou, napríklad plátno, perleťový, metalický, hliníkový alebo porcelánový. Možná je aj dodatočná úprav povrchu laminovaním. Vizitka môže byť potlačená termotlačou alebo embosovaním, ktoré sa používa najmä na logá.