Logomanuál

Logo – značka spoločnosti

Logo je základným reklamným a identifikačným prvkom. Je to jednoduchý symbol, ktorý je jedinečný a nezameniteľný. Logo je ľahko zapamätateľné a ľudia vás podľa neho spoznajú. Kvalitné logo, ktoré spĺňa moderné požiadavky, sa stane vašou najlepšou vizitkou.

Je logo potrebné?

Áno, každý, kto chce robiť svoju reklamu dobre, potrebuje logo. Predstavte si napríklad, že si necháte vytlačiť pero. Ak naň dáte jednotný text: „Stolárstvo“, „Kamenárstvo“, „Kaderníctvo“, … nikto si ho s vami na prvý pohľad nespojí. Ak máte dobré logo a prepracovanú firemnú grafickú stratégiu, vaša propagácia bude účinná a ľudia si ju zapamätajú.

Registrácia loga ® ochranná známka ®

Ak máte vážny záujem o vytvorenie alebo úpravu firemného alebo dokonca obchodného loga, vrelo odporúčame, aby ste si zabezpečili aj jeho registráciu ako ochrannej známky, registráciou ochrannej známky (loga, názvu, slovného spojenia, obchodného mena) získate 10-ročné právo duševného vlastníctva na daný pojem, logo alebo obchodný názov. Viac informácií o ochrannej známke nájdete na Wikipédii.

Chcem vytvoriť logo a firemnú identitu

Vytvorenie loga pozostáva z niekoľkých krokov:

 • konzultácie s vami – nápady na dizajn loga
 • prieskum konkurencie a štúdium problematiky odvetvia
 • vytvorenie približne 2 návrhov loga
 • výber/korektúra vybraného návrhu loga
 • príprava grafického manuálu podľa požiadaviek
 • predloženie loga v elektronickej podobe

Logo už mám, ale je staré

V súčasnosti existuje mnoho spoločností, podnikateľov a živnostníkov, ktorí už svoje „logo“ majú. Stále však prevládajú tí, ktorých logo je nekvalitné. Ak bolo vaše logo vytvorené pred mnohými rokmi alebo nebolo navrhnuté profesionálom, je dobré poradiť sa, či by nebolo výhodné logo prepracovať.Ak je vaše logo zlé, existuje veľa možností, ktoré vám pomôžu.

Omladenie loga / Facelift loga

 • logo si zachováva svoj charakter
 • zmena je viditeľná, ale spojenie s predchádzajúcim logom je jasné

Redizajn loga / Redizajn loga

 • logo zmení svoju podobu
 • je viditeľná kontinuita, napr. rovnaká farba, písmo

Zmena loga / rebranding loga

 • logo zmení svoju podobu
 • kontinuita nemusí byť zachovaná – vhodné pre všeobecne zlé pôvodné logá