Pečate (holografické medaily)

Označovanie predmetov, obalov, tlačených materiálov

A zároveň ako bezpečnostný a ochranný prvok nielen na diplomy, certifikáty, osvedčenia alebo cennosti.

Tieto pečate môžu obsahovať vaše logo, text, obrázok a niekoľko úrovní bezpečnostných prvkov.

Takéto pečate môžeme dodať buď na nálepkách v hárkoch, alebo priamo na tlačených materiáloch, dokumentoch.

Webová stránka o pečatiach | GUARDED.eu

Vytvoríme vaše logo v plaste a potom ho vytlačíme pomocou reliéfnej kovovej fólie.

Zistite viac o našich plombách/medailách – bezpečnostné prvky, použité technológie, možnosti použitia

Ako medaily (za víno)

Chcete zviditeľniť svoje výrobky a tovar?

Nie je nič jednoduchšie. Pošlite nám svoje logo, my vytvoríme vizualizáciu a po jej schválení medaily vytlačíme a vy ich len nalepíte.

Ako (autorizačná) pečať

Chcete zabezpečiť, aby vaše tlačené materiály boli autorizované a neboli kopírované?

Naše pečiatky to dokážu. Priamo na tlačoviny vytlačíme až niekoľko bezpečnostných prvkov. Pečať môže slúžiť aj ako pečať.

Ako nálepka

Máte záujem deklarovať originalitu svojich výrobkov?

Vyrábame a dodávame pečiatky vo forme predrezaných nálepiek – hárkov. Môžete tak zvýšiť prestíž svojho výrobku, obalu.

Mnoho spôsobov použitia pečatí

  • obalový priemysel – etikety na víno, med, slivovicu,…
  • cenné papiere – akcie, dlhopisy, obligácie, šeky, poukážky,…
  • uzávery a viečka – nefalšovateľná trhacia páska
  • firemné tlačoviny – priepustky, vstupenky, zľavové kupóny,…
  • certifikáty na výrobky, služby, záručné alebo bezpečnostné certifikáty

Bezpečnostné vlastnosti pečatí

Holografický kovový atrament funguje na princípe lomu svetla – nekopírovateľnosť. Stáva sa čoraz populárnejším ako ochrana proti falšovaniu a slúži ako bezpečnostný a ochranný prvok – výrazne zvýši prestíž vášho značkového tovaru, tlačovín. Tieto ochranné prvky sa nedajú kopírovať ani falšovať bežnými tlačiarenskými a kopírovacími strojmi.