Ochranné funkcie pečatí

Holografická metalická farba funguje na princípe lomu svetla – nekopírovateľnosti. Je čoraz obľúbenejšia ako ochrana proti falšovaniu a slúži ako bezpečnostný a ochranný prvok – výrazne zvýši prestíž vášho značkového tovaru, tlačovín. Tieto ochranné prvky sa nedajú kopírovať ani falšovať bežnými tlačiarenskými a kopírovacími strojmi.

  • mikrotext – mikroskopický text, nekonečne sa opakujúci text, ktorý je bežným okom ťažko čitateľný
  • giloš – kresba perom, dekoratívna grafika
  • holografický efekt – trojrozmerný efekt (lom svetla)
  • mikroperforácia – deštruktívna ochrana v prípade nežiaduceho odlepenia (pečať, napr. na poštových známkach)
  • ochranný papier – obsahuje najružovejšie vlákna
  • ochranný vodoznak – priesvitný text, logo, grafika
  • číslovanie – každá pečiatka s únikovým číslom (lístky)

Holografické nálepky s mikroreliéfnym textom

Jedným z ochranných a bezpečnostných prvkov holografických nálepiek je MIKROTEXT. Holografické medaily ponúkame v kombinácii tlače s gilošou a šrafovaním. Teraz budú vaše dokumenty skutočne originálne a absolútne nezameniteľné. Ochranný prvok holografických pečatí/medailí vyrážame kovovou fóliou buď priamo na dokument, alebo na vopred vyrezanú tvarovanú nálepku (medailu), ktorá môže slúžiť aj ako pečať. Text holografických pečatí je čitateľný len pod lupou a môže byť v kontúrach a s chybovým prvkom – trojrozmerný efekt.

Do holografických medailí (nálepiek) je možné vložiť aj mikroreliéfny text vrátane chybových grafických prvkov – absolútne nemožné kopírovanie!